Lokata bankowa

W opinii wielu lokata bankowa stanowi najprostszą i najbezpieczniejszą formę inwestycji. Różnego rodzaju reklamy regularnie zachęcają też do korzystania z nich, obiecując wiele korzyści. Czy jednak faktycznie są warte polecenia? O tym, czym są lokaty bankowe i ile można na nich zarobić, piszemy w niniejszym tekście.

Lokat bankowa – definicja

Starając się możliwie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, co to jest lokata bankowa, przyjrzyjmy się jej definicjom. Przeglądając różnego rodzaju publikacje poświęcone bankowości, często spotkamy się z informacją, że w ten sposób nazywamy produkt oferowany przez bank. Gdzie indziej lokata bankowa nazywana jest rodzajem umowy z bankiem lub po prostu depozytem. Jednak w każdym przypadku do otworzenia lokaty potrzebne są dwie strony, z których jedna powierza kapitał, a druga zobowiązuje się do jego wypłacenia po określonym czasie, wraz z naliczonymi odsetkami. Oczywiście istnieją spore różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami instytucji finansowych – jednak mają one znaczenie drugorzędne.

Jak działa lokata bankowa?

Jak już wspomnieliśmy, działanie lokat jest dokładnie określone. W każdym przypadku klient banku wpłaca na lokatę bankową określoną kwotę pieniędzy na czas oznaczony w umowie. Po jego upływie otrzymuje on fundusze z powrotem, powiększone o wynikające z umowy odsetki. Ich wysokość zależy oczywiście od oprocentowania lokaty bankowej. Skąd biorą się te procenty? Osoba wpłacająca pieniądze na lokatę w rzeczywistości pozwala bankowi swobodnie obracać swoim kapitałem. Bank na tym zarabia i dzieli się zyskami z klientem.

Jakie są rodzaje lokat bankowych?

Banki oferują swoim klientom wiele typów lokat. Najpopularniejszym z nich jest lokata terminowa. Może być to np. lokata bankowa na 3 miesiące czy lokata bankowa na rok (choć oczywiście można zdecydować się na lokaty o wiele krótsze lub dłuższe). Pieniądze wpłacane do banku są „zamrażane” na podany w regulaminie czas. Zazwyczaj im jest to czas dłuższy, tym wyższe oprocentowanie lokaty bankowej. Nie jest to jednak reguła.

Decydując się na lokatę bankową na rok, możemy np. liczyć niekiedy na odsetki w wysokości 2%, które otrzymamy wyłącznie w sytuacji, jeśli przed upływem tego czasu nie wycofamy pieniędzy z banku. Alternatywę dla lokat o stałym oprocentowaniu stanowią lokaty o oprocentowaniu zmiennym. Nasz zysk będzie w tym przypadku rosnąć lub maleć w zależności od wysokości stóp procentowych. Oprócz tego wyróżniamy m.in. lokaty bankowe walutowe (wyrażone w zagranicznej walucie), lokaty bankowe strukturyzowane (łączące cechy inwestycji rynkowych i tradycyjnych lokat bankowych), czy też lokaty rentierskie.

Ile można zarobić na lokacie bankowej?

Chociaż w 2022 roku możemy spotkać się z lokatami bankowymi, których oprocentowanie wynosi nawet 3-4%, to zazwyczaj tego rodzaju oferty obwarowane są szeregiem różnego rodzaju warunków. Mogą one dotyczyć m.in. maksymalnej kwoty deponowanej na lokacie, czasu trwania lokaty, czy też konieczności skorzystania z innych produktów. Niekiedy również najbardziej opłacalne oferty kierowane są wyłącznie do nowych klientów banków. W praktyce zatem to, ile można zarobić na depozycie, nie wygląda zbyt korzystnie. W większości przypadków oprocentowanie na lokacie bankowej na 3 miesiące (bez dodatkowych warunków) wynosi poniżej 3%. Pod koniec roku 2021 średnie oprocentowanie nowych lokat wynosiło zaledwie 0,44%. Oznacza to, że przy aktualnym poziomie inflacji, przekraczającym w 2022 roku 10%, nawet oprocentowanie lokaty bankowej w wysokości 4% nie robi żadnego wrażenia. Zysk w tym przypadku jest całkowicie zjadany przez spadek wartości pieniądza, lokata zmniejsza więc jedynie stratę, względem trzymania pieniędzy w przysłowiowej skarpecie. Dlatego też wartą rozważenia alternatywą dla lokat bankowych może okazać się inwestowanie w metale szlachetne i sprzedawanie ich z zyskiem, np. w skupie złota Mennicy Skarbowej (https://skup.złota.pl). Co warte podkreślenia, żółty metal bardzo dobrze trzyma wartość, a jego cena mocno rośnie w okresach kiepskiej koniunktury, wysokiej inflacji i występowania zagrożeń politycznych.

Czy lokata się opłaca?

Czy więc lokata bankowa się opłaca? Mimo że płynące z nich zyski są często bardzo niewielkie, to tego rodzaju produkty cieszą się niezmienną popularnością wśród klientów banków. Na korzyść lokat bankowych przemawia oczywiście bezpieczeństwo. Jeśli bowiem z przyczyn losowych będziemy musieli przedwcześnie „wyciągnąć” nasze pieniądze z lokaty bankowej, w najgorszym przypadku pożegnamy się z myślą o odsetkach. Nie stracimy jednak naszego wkładu, co niestety często dzieje się w przypadku inwestycji – szczególnie np. w akcje.

Lokaty bankowe mają więc swoje zalety, jednak obecnie oprocentowanie tego rodzaju narzędzi jest zbyt niskie, by wytworzyć realny zysk. Dlatego też korzystniejszą opcją są różnego rodzaju inwestycje. Dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo szczególnie polecane jest lokowanie kapitału w złoto, platynę czy diamenty, których wartość w perspektywie długoterminowej ciągle rośnie. Najlepiej zresztą samemu prześledzić ceny skupu i przekonać się, dlaczego inwestycje w drogocenne kruszce są tak opłacalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here