Od czego zależy wysokość taksy notarialnej

Wykonywanie każdego zawodu wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia. Są zawody, które są bardzo dobrze płatne, szczególnie te mniej popularne oraz takie, za które dostaje się płacę nieadekwatną do ilości wysiłków. Do której grupy można zaliczyć zawód notariusza?

Czym się zajmuje notariusz?

Najkrócej mówiąc, notariusz jest urzędnikiem państwowym, który wykonuje różnego rodzaju czynności notarialne. Do jego zadań należy na przykład udzielanie porad prawnych, które związane są z sporządzaniem testamentów, dziedziczeniem lub zawieraniem umów. Co więcej jeśli jest taka potrzeba, to zadaniem notariusza jest przyjmowanie oświadczeń, takich jak oświadczenie o przyjęciu spadku albo poświadczanie podpisów na dokumentach mających moc prawną, takich jak wnioski lub pełnomocnictwa. Jednym z obowiązków kancelarii notarialnej jest także przechowywanie ważnych dokumentów, jak umowy kupna-sprzedaży, akty urodzenia lub akt małżeństwa. Czynność zawodowa, która najbardziej kojarzy się z pracą wykonywaną w kancelariach notarialnych, to sporządzanie dokumentów o charakterze urzędowym, czyli sporządzanie aktów notarialnych.

Czym jest taksa notarialna?

Taksa notarialna to nazwa wynagrodzenia notariusza za wywiązywanie się ze swoich obowiązków zawodowych, takich jak przygotowanie i dokonanie określonych czynności notarialnych. Maksymalna wysokość tego wynagrodzenia określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wysokość kwoty wynagrodzenia notariusza zależy od rodzaju wykonywanej czynności notarialnej oraz od wartości jej przedmiotu. Wysokość taksy notarialnej można ustalić w oparciu o taryfikator, który określony jest w ustawie. Zanim kancelaria przystąpi do wykonania czynności notarialnych, to ma obowiązek poinformować klienta o wysokości taksy notarialnej.

Dlaczego warto wybrać rzetelną kancelarię notarialną?

Jeśli kancelaria notarialna wszystkie swoje obowiązki wykonuje bardzo skrupulatnie, to klient zyskuje pewność, że wszystkie szczegóły zostały z nim omówione dokładnie oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości może bez obaw zwrócić się do notariusza o ich wyjaśnienie. O tym, jak ważne jest profesjonalne podejście notariusza do każdej sprawy, można między innymi przeczytać w artykule znajdującym się na stronie: https://www.notariusz-boc.eu/: „kancelaria notarialna nierzadko przy przygotowywaniu czy dokonywaniu czynności notarialnej podnosi fakty, których ujawnienie może spowodować zrewidowanie nawet woli zawarcia umowy (na przykład skutki dokonania transakcji w kontekście prawa podatkowego, a ściślej podatku dochodowego od osób fizycznych). Zasięgnięcie pełnej porady notarialnej może uratować znaczny majątek. Ma też notariusz instrumenty wyższej ochrony majątku, takie jak między innymi instytucja depozytu notarialnego. Nie można wymusić od kupującego złożenia pieniędzy w depozycie u notariusza przed właściwą transakcją, jeżeli w umowie przedwstępnej się tego stosownie nie zastrzegło”. Tego tupu wypowiedzi wyraźnie pokazują, jak ważne jest znalezienie notariusza, z którym klientowi będzie się dobrze współpracować.

Notariusz jest bardzo odpowiedzialnym zawodem, ponieważ ma związek z stwierdzaniem faktów, które mają znaczenie prawne. Z pewnością posiadanie samodzielnej kancelarii daje większe możliwości zarobkowe, niż praca na etacie. Doświadczenie zdobyte przez lata ciężkiej pracy otwiera przed notariuszem możliwość otwarcia samodzielnej kancelarii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here