leasing samochodowy

Umowa leasingowa to jeden z najpopularniejszych sposobów na spłatę nabytego sprzętu. W przypadku pojazdów rozwiązanie to sprawdza się świetnie, zapewniając leasingobiorcy wiele swobody. Bez względu jednak na liczne korzyści płynące z tej formy finansowania inwestycji, podjęcie zobowiązania warto poprzedzić sumiennym przygotowaniem. Zgoda na niezrozumiane w pełni warunki lub, co gorsza, nieuczciwie opracowaną umowę może skończyć się fatalnie. Jak przygotować się złożenie wiążącego podpisu? Zapraszamy do lektury!

Leasing a kredyt

Na czym polega różnica między leasingiem a kredytem? Pierwsze, w przeciwieństwie do drugiego, jest uzależnione od przedmiotu umowy. Jeśli więc sprzęt, w tym wypadku pojazd, spłacany poprzez leasing, zniknie lub ulegnie uszkodzeniu, obowiązująca umowa przewiduje określone konsekwencje. Zanim podpiszesz porozumienie, koniecznie poznaj wszystkie możliwe scenariusze. Jak zapobiec negatywnym doświadczeniom w tym zakresie? Z pomocą przychodzi odpowiednie ubezpieczenie. Pokrycie pełnej kwoty straty lub uszkodzenia pojazdu oczywiście zwiększy miesięczną ratę. Jej wysokość zależy również od wielu innych czynników. MINI, Mercedes, Fiat – zależnie od marki, którą wybierzesz, spotkasz się z inną wyceną ubezpieczyciela.

Konsekwencje niedociągnięć z Twojej strony

Leasingodawcy chcą być gotowi na najciemniejsze scenariusze. Z tego powodu w umowach niejednokrotnie znajdują się zapisy o konsekwencjach zalegania z opłatami. Warto więc nie tylko regulować należności na czas, lecz także wiedzieć, co na ten temat mówią podpisywane dokumenty. W skrajnych przypadkach drobne niedociągnięcie ze strony leasingobiorcy może skutkować rozwiązaniem umowy. Co więcej, niektóre porozumienia określają konkretny sposób eksploatacji pojazdu. Upewnij się więc, czy podpisane dokumenty komentują w jakikolwiek sposób kwestie napraw pojazdu lub użytkowania go przez osoby trzecie.

Tego typu praktyk nie można uznać za nieuczciwe. Leasingodawca ma prawo dyktować warunki, na jakich świadczy swoje usługi i z reguły jego wymagania są rozsądnie uargumentowane.

Wysokość rat a zmiana WIBOR

Większość umów leasingowych charakteryzuje się zmiennym oprocentowaniem. Oznacza to, że na przykład zmiany stóp procentowych mogą mieć wpływ na wysokość rat. Umowy leasingowe z reguły oparte są o tak zwane wskaźniki WIBOR 1M lub 3M. Znając obowiązujący Cię wskaźnik, jesteś w stanie dowiedzieć się, jakim zmianom mogą ulec raty i w jakich sytuacjach się to stanie. Niektóre umowy zapewniają stałość rat bez względu na wahania wskaźnika WIBOR. Dowiedz się zawczasu, czy interesująca Cię oferta przewiduje taki scenariusz.

Podpisanie umowy o leasing pojazdu to odpowiedzialne przedsięwzięcie. Niestety, mało kto ma w zwyczaju czytać akceptowane dokumenty. Jak łatwo się domyślić, podejście to grozi kłopotami. Oczywiście przeczytanie i zrozumienie podpisywanej umowy zajmą Ci dużo czasu, niemniej wysiłek włożony w zapoznanie się ze swoim przyszłym zobowiązaniem warto potraktować jako mądrą inwestycję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here