Nowy Ład

Zaproponowany przez Ministerstwo Finansów i uchwalony przez Sejm projekt Nowego Ładu niesie za sobą szereg zmian, które dotkną każdej osoby uzyskującej dochody. Cześć z nich z pewnością pozytywnie wpłynie na zarobki Polaków, część jednak znacznie zaniepokoi przedsiębiorców. O czym warto już teraz wiedzieć, planując rozliczenia podatkowe za 2022 rok? Jak Polski Ład wpłynie na dochody Polaków?

Nowy Ład a skala podatku dochodowego

Wśród zmian idących wraz z Nowym Ładem przede wszystkim uwagę zwraca poniesienie kwoty wolnej od podatku. Polska dostosowuje się do europejskich standardów i ustala ją na 30 000 złotych. Będzie ona dotyczyła wszystkich podatników rozliczających dochody według progresji. Jest to duża zmiana w porównaniu ze stanem obecnym. Aktualnie wysokość kwoty zmniejszającej podatek jest mniejsza. W  zależności od dochodów w ramach kwoty wolnej, odliczyć można około od 3 do 8 tys. złotych. W przypadku osób zarabiających najwięcej wskaźnik ten spada do zera. Zmiana ta jest jednym z najbardziej docenianych przez przedsiębiorców aspektów Polskiego Ładu. Niezależnie od skali podatkowej wpływa na wysokość dochodów. Prognozowane zmiany, uwzględniające wszystkie progi podatkowe, już teraz można wyliczyć sobie za pomocą specjalnego kalkulatora.

Koszty uzyskania przychodów za rok 2022

Nowy Ład promuje nowe rozwiązania dla tzw. klasy średniej, w tym osób prowadzących własną działalność gospodarczą.  Dotyczyć będą one osób zatrudnionych na etacie i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Nie skorzystają z nich osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) oraz emeryci. W praktyce zmiana ta uzależniona będzie również od dochodów. Podstawą do jej wyliczenia będzie wartość jego kwoty brutto oraz wskaźnik dochodowy. Ulga dla klasy średniej odnosić się będzie do całości źródeł dochodów podatnika. Będzie jednak również możliwa dla osób, które posiadają więcej niż dwa tytuły zarobkowania, które samodzielnie nie dają im praw do ulgi. W takich przypadkach kwoty sumują się i umożliwiają uzyskanie świadczenia, pod warunkiem spełnienia wszystkich potrzebnych warunków.

Nowy Ład a skala podatku dochodowego

Nowy Ład – wpływ na politykę prorodzinną

Kolejnymi osobami, które zyskają dużo w ramach Polskiego Ładu, będą rodziny, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci. Co ważne rozwiązanie to jest przeznaczone nie tylko dla rodziców biologicznych, ale również dla rodziców zastępczych i opiekunów prawnych. W przypadku dużych rodzin każdy rodzic, którego roczne dochody nie będą przekraczać kwoty określonej w ustawie, nie będzie płacił PIT. Dodatkowo rodzic będący na skali PIT będzie mógł skorzystać z podwyższonej kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 30 tys. złotych. W praktyce, w wielu przypadkach oznacza to, że rodzice więcej niż czwórki dzieci będą całkowicie zwolnieni z podatku PIT.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców

W Nowym Ładzie najwięcej wątpliwości dotyczy kwestia  likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Aktualnie składka zdrowotna w większości przypadków odliczana jest od podatku dochodowego. W wyniku zmian wprowadzanych przez Nowy Ład kwestia ta zostanie zmieniona. Niestety dotknie ona wszystkich osób, które podlegają obowiązkowi opłacania składek. Nie ominie więc zarówno przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, jak i emerytów. Będzie to spore obciążenie dla tych osób, ponieważ wpłynie na zwiększenie obciążeń podatkowych. W tym przypadku jedyna ulga będzie mogła dotyczyć pracowników. Rekompensata, jednak będzie odnosiła się tylko do osób, których roczny dochód nie przekroczy określonej kwoty.

Minister Finansów wraz ze swoimi pracownikami zaproponował pomysł Nowego Ładu, który wprowadzi wiele istotnych zmian  w rozliczeniach podatkowych. Dotyczyć on będzie wszystkich form zatrudnienia, w tym umów cywilnych i działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy, czy emeryci w pewien sposób skorzystają na Polskim Ładzie. Powinni więc oni dobrze zapoznać się z wszelkimi aspektami mającymi wpływ na wysokość ich dochodów oraz sposób rozliczenia PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here