Jak zoptymalizować procesy w łańcuchu dostaw

Jakie znaczenie ma łańcuch dostaw w nowoczesnym przedsiębiorstwie?

Nowoczesna technologia usprawnia wiele czynności w życiu codziennym, pozwalając na zakupy online, kontakt z przyjaciółmi jedynie przy użyciu smartfona czy szybkie pozyskiwanie niezbędnych informacji. Innowacyjne rozwiązania pełnią także dużą rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw przedsiębiorstw, pozwalając na optymalizację prowadzonej działalności.

Przez pojęcie łańcucha dostaw (supply chain) rozumie się wszelkie procesy, od zamówienia towaru przez klienta po rozliczenie dostawy towaru. Wbrew pozorom jest to niezwykle skomplikowany proces złożony z wielu czynności – ich zoptymalizowanie jest niezbędne do tego, by klient był zadowolony ze świadczonych usług.

Jak usprawnić funkcjonowanie łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie?

Jednym ze sposobów na optymalizację łańcucha dostaw jest skonsultowanie się z profesjonalną firmą doradczą, która posiada doświadczenie w doradztwie dla firm transportowych. Rozwiązanie to daje szansę na sukces, należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że tego typu usługi są drogie, a konsultanci nie zawsze uwzględniają specyfikę konkretnej organizacji.

Część przedsiębiorców w trosce o usprawnienie łańcucha dostaw decyduje się na wdrożenie oprogramowania ERP. Systemy ERP mają wiele funkcjonalności, często jednak zdarza się, że są one zbyt uniwersalne – nie wszystkie funkcje są przydatne, a często brakuje takich, które mogłyby rzeczywiście być potrzebne w danej organizacji.

Ciekawym sposobem na zapobieganie problemom w łańcuchu dostaw jest rzetelna i regularna ocena dostawców m.in. pod względem terminowości oraz jakości dostaw. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której towar zostanie dostarczony zbyt późno lub w nieodpowiedniej ilości, co zaburzy funkcjonowanie całego łańcucha.

Innym z możliwych sposobów jest drobiazgowa analiza kosztów związanych z poszczególnymi etapami łańcucha dostaw oraz tworzenie budżetów zakładających różne możliwe scenariusze. Takie działania nie są jednak proste i wymagają znacznych nakładów czasu.

Systemy telematyczne

Wydaje się, że najlepszym sposobem optymalizacji łańcucha dostaw jest działanie w oparciu o własną wiedzę oraz intuicję, z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania dedykowanego dla branży transportowej – przykładem takiego systemu jest WEBFLEET od Webfleet Solutions. Oprogramowanie to pozwala m.in. na:

  • monitoring pojazdów – wchodzących w skład floty samochodowej firmy. Dzięki temu możliwe jest planowanie tras pojazdów w oparciu o informacje na temat warunków panujących na drodze, zjawisk atmosferycznych czy wymogów stawianych przez klienta, a w konsekwencji – krótszy czas realizacji zleceń i optymalizacja kosztów eksploatacyjnych,
  • kontakt z kierowcami, dzięki czemu możliwa jest szybka wymiana informacji niezbędnych w sprawnym zarządzaniu łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie,
  • analizę efektywności zadań wykonywanych na poszczególnych etapach łańcucha dostaw.

Zarządzanie firmą transportową nie jest prostym zadaniem. Każde przedsiębiorstwo musi zadbać m.in. o sprawne zorganizowanie dostaw tak, by nie wiązały się one ze zbyt wysokimi kosztami i zapewniały poziom rentowności pozwalający na dalszy rozwój oraz ekspansję rynkową przedsiębiorstwa. Oczywiście, podczas podejmowania decyzji o wdrożeniu w organizacji innowacyjnych rozwiązań usprawniającej transport oraz logistykę należy koniecznie pamiętać, że – pomimo rozwoju technologii – wciąż najważniejszym czynnikiem tworzącym wartość dodaną dla firmy jest wiedza i doświadczenie kadry menedżerskiej oraz pracowników. To właśnie dzięki kompetencjom ludzi tworzących organizację możliwy jest jej rozwój – technologia cyfrowa to narzędzie, które może pomóc przy podejmowaniu strategicznych decyzji i przyczynić się do usprawnienia wielu procesów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here