Jak funkcjonuje system kafeteryjny

System kafeteryjny jest to wynagrodzenie, które pracownicy otrzymują w formie pieniężnej, dla zaspokojenia ich potrzeb oraz pozapłacowej. Benefity w systemie kafeteryjnym przyznawane są za zrealizowane cele biznesowe.

System kafeteryjny dla poszczególnych pracowników

Definicja systemu kafeteryjnego zrodziła się w USA, ale przyjęła się w wielu krajach, również w Polsce. Jest to elastyczna i rozbudowana forma wynagradzania pracowników, która obejmuje nie tylko pensję w stałej wysokości przelewanej na rachunek bankowy, ale również benefity pozapłacowe. Część finansowa ma na celu zaspakajanie materialnych potrzeb pracowników oraz ich rodzin.

Systemy wynagrodzeń na rynku pracy zależą od środków obrotowych przedsiębiorstwa. Pracodawcy, chcąc ograniczyć rotację kadry, muszą przede wszystkim zadbać o dobrą atmosferę w miejscu pracy. Koniecznością jest również zachowanie atrakcyjnej struktury oraz relacji płac.

Systemy kafeteryjne dla wartościowych pracowników

Docenieni pracownicy są zmotywowani do osiągania lepszych wyników, kiedy mają zapewniony pozapłacowy system świadczeń. Może być przyznawany w formie pieniężnej jako premia lub rzeczowej. Kafeteryjny system wynagrodzeń ma tę zaletę, że jest elastyczny. Zespoły same decydują, jakie profity będą dla nich najodpowiedniejsze. Ofertę benefitów dostosowuje się również do budżetu firmy.

System kafeteryjny zwiększa zaangażowanie pracowników, co pozwala na realizację celów biznesowych. Dlatego też wynagrodzenie pozapłacowe odgrywa bardzo ważną rolę. Kafeteryjny system benefitów może oferować, takie bonusy jak np.: prywatna opieka medyczna, karty przedpłacone, aplikację mobilną do obiektów sportowych, dofinansowanie posiłków, samochód firmowy do użytku prywatnego, telefon, komputer, bilety do kina i teatru; dopłaty do wakacji, e-vouchery, bony żywieniowe.

Pracowniczy program emerytalny dla zadowolenia pracowników

Pracowniczy Program Emerytalny znany jako Pracowniczy Program Kapitałowy ma na celu oszczędzanie na emeryturę. Uczestnictwo w PPE jest dobrowolne dla pracodawców i pracowników. System polega na tym, że przedsiębiorstwo i osoba w nim zatrudniona, wspólnie gromadzą środki na indywidualnym koncie pracownika. Wypłata pieniędzy z PPK następuje w wieku emerytalnym.

Podstawową składkę opłaca pracodawca i to on decyduje, w jaki sposób będzie wyliczana. Zgromadzone fundusze mogą być wypłacone wcześniej, kiedy pracownik odchodzi z firmy lub jest przedsiębiorstwo jest likwidowane. Wskazuje wówczas konto emerytalne, na które mają zostać przetransferowane środki, np. PPE u nowego pracodawcy lub irachunek IKE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here